Dziedziczenie zasiedzenia

Posiadanie samoistne

Posiadanie inaczej mówiąc jest to faktyczne uprawnienie, które pozwala danej osobie władać rzeczą niezależnie od stanu prawnego. Jest to pewnego rodzaju forma posiadania, która charakteryzuje się przede wszystkim tym,że posiadacz zachowuje się tak, jakby był on właścicielem danego przedmiotu, czyli:

  • dba i pielęgnuje daną rzecz;
  • ponosi wszelkie koszty związane z posiadaniem rzeczy.

Posiadanie może być kontynuowane przez następców poprzez sporządzenie umowy przeniesienia posiadania lub istnieje druga możliwość, czyli w drodze dziedziczenia.

Spadkobierca a posiadacz

Posiadanie nie jest stanem prawnym, dlatego nie podlega prawu spadkowemu, a co za tym idzie – nie podlega prostym zasadom dziedziczenia. Jeśli spadkobierca przejmuje w posiadanie miejsce spadkodawcy, ma prawo wystąpić o doliczenie okresu jego posiadania do swojego i wystąpić o zasiedzenie, jednak warunkiem jest określony czas jaki musi minąć. W tym wypadku jest to okres 20 lat przy zasiedzeniu w dobrej wierze oraz 30 lat przy złej wierze.

W rzeczywistości oznacza to,że nie każdy spadkobierca może liczyć na tego typu uprawnienia, mogą z nich skorzystać jedynie, ci którzy zostaną czynnymi posiadaczami samoistnymi. Należy pamiętać, że aby posiadacz samoistny, który działa w złej wierze mógł korzystać z prawa do zasiedzenia czas łączny musi przekroczyć 30 lat, następce posiadacza w złej wierze traktuje się tak jakby również nie miał dobrej wiary.

Zasiedzenie

Jeśli określona nieruchomość znajduje się w posiadaniu spadkodawcy, tak długo jak mówią o tym terminy ustawowe, to zasiedzenie może być wykonane jedynie w jego imieniu. Sąd w tym przypadku uznaje, że zasiedzenia dokonał spadkodawca, co oznacza że nabył on prawo do własności nieruchomości. Zasiedzenie następuje z mocy prawa postępowanie przed sądem jedynie ten stan potwierdza. Dzieje się tak dlatego, że przedmiot zasiedzenia wchodzi w skład masy spadkowej, czyli podlega on podziałowi pomiędzy wszystkich spadkobierców posiadacza.

Tagi: ,

Security Code: