Jaka jest odpowiedzialność obdarowanych za zachowek?

roszczenie o zachowekCzy wiesz, jaka jest odpowiedzialność obdarowanych za zachowek? Co zrobić w sytuacji, gdy nie jesteś w stanie uzyskać zachowku od spadkobierców, a uzyskania go od zapisobiorców windykacyjnych nie skutkują?

Zachowek od osób obdarowanych

W sytuacji wyżej wymienionej możemy postarać się zwrócić ze swoimi żądaniami do obdarowanych, gdyż przy obliczaniu należnego zachowku bierze się pod uwagę darowizny uczynione przez osobę spadkodawcy na rzecz innych osób fizycznych lub prawnych.

Darowizny a zachowek

Bardzo istotnym jest to, iż gdy obliczamy wartość darowizn na potrzeby zachowku, bierzemy pod uwagę ich wartość obecną, a nie z momentu, gdy były one dokonywane. Co więcej jeżeli były to darowizny drobne lub nawet jak były one duże, np. w postaci samochodu osobowego, ale były dokonane przed 10 latami od otwarcia spadku to nie dolicza się ich do masy spadkowej i nie można się ubiegać o zachowek z nich.

Osoba, która została obdarowana przez spadkobiercę i ma zapłacić zachowek członkowi jego rodziny który ma do niego prawo, będzie to robić tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

Zwolnienie z obowiązku uzupełnienia kwoty zachowku

Osoba obdarowana ma możliwość zwolnienia się z obowiązku uzupełniania kwoty zachowku w następujący sposób:

  • może tego dokonać przez przekazanie odpowiedniej kwoty pieniędzy,
  • może tego dokonać przez wydanie uprawnionemu do zachowku przedmiotu darowizn.

Co istotne, osoba uprawniona o zachowku nie może o tym decydować, czyli nie ona decyduje co woli osoba obdarowana lub inaczej zapisobiorca.

Tagi: ,

Security Code: