Kiedy nie zapłacisz zachowku

zachowek, pieniądze

Każdy spadkobierca ma prawo, aby odmówić wypłaty zachowku w sytuacji, gdy roszczenie o wypłatę się przedawniło. Przedawnienie roszczenia o zapłatę kwoty pieniężnej niezbędnej do pokrycia zachowku lub jego uzupełnienia przedawnia się po upływie pięciu lat od ogłoszenia testamentu, czyli od śmierci spadkodawcy.

Wydziedziczenie

Kolejną sytuacją, w której nie będzie konieczna zapłata zachowku jest wydziedziczenie uprawnionego do zachowku. Wydziedziczenia dokonuje spadkodawca w sporządzonym testamencie, powoduje to pozbawienie zstępnych, małżonka i rodzica prawa do zachowku.

Powodami wydziedziczenia mogą być sytuacje, takie jak: gdy wyżej wymienione osoby postępowały wbrew woli spadkodawcy w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, czy też, gdy popełniły one przestępstwo umyślne przeciwko życiu, zdrowiu, wolności spadkodawcy lub jednej z najbliższych osób oraz uporczywie niedopełniany względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Aby wydziedziczyć osoby spadkodawca musi w sporządzonym testamencie podać przyczyny wydziedziczenia, w sytuacji, gdy spadkodawca przebaczy uprawnionemu do zachowku nie ma możliwości wydziedziczenia takiej osoby.

Niegodność dziedziczenia

Kolejnym przykładem sytuacji, w której uprawniony do zachowku traci do niego prawo jest uznanie uprawnionego za niegodnego dziedziczenia. Niegodność dziedziczenia może być powodem pozbawienia prawa do zachowku, jednak tylko gdy taką niezgodność stwierdzi sąd.

Przyczynami niezgodności może być: zniszczenie, ukrycie bądź przerobienie testamentu spadkodawcy, dopuszczenie się celowego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy oraz nakłanianie spadkodawcy, aby ten sporządził nowy testament o określonej treści podstępem lub groźbą. Każda osoba zobowiązana do zapłaty zachowku ma prawa zażądać o uznanie niezgodnego dziedziczenia, z takim żądaniem musi ona wystąpić do sądu.

Tagi: , ,

Security Code: