Postępowanie spadkowe w sprawach sądowych

W sprawach związanych z dziedziczeniem niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego w celu prawidłowego rozporządzenia przedmiotami wchodzącymi w skład spadku. Jak w takim razie przebiega postępowanie spadkowe w sprawach sądowych?  W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Postępowanie spadkowe w sprawach sądowych

Termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku

Spadkobierca ma czas na podjęcie decyzji co zrobić z odziedziczonym spadkiem, a dokładnie jest to okres sześciu miesięcy. W terminie tym zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W większości przypadków termin ten liczy się od daty śmierci spadkodawcy. Należy pamiętać, w przypadku gdy spadkobierca w wyżej wymienionym terminie nie złoży  żadnego oświadczenia, sąd będzie traktował jakby przyjął on spadek wprost, co może nieść za sobą bardzo obciążające skutki dla spadkobiercy. Nie przeprowadzenie postępowania spadkowego w terminie 6 miesięcy od daty śmierci, może oznaczać, że wierzyciele zmarłego sami uruchomią postępowanie spadkowe po nim. Wówczas będą mogli sięgnąć do majątków spadkobierców w celu wyegzekwowania swoich roszczeń.

Zarządzanie majątkiem

Po śmierci spadkodawcy zawsze pozostaje kwestia ustalenia udziałów w majątku. Nawet jeśli jednak spadkobierca jest jeden i tak nie może rozporządzać niektórymi przedmiotami wchodzącymi w skład spadku. Mowa tutaj jest o przedmiotach rejestrowych:

-        samochodów- aby zmienić wpis do dowodu rejestracyjnego, na którym widnieje zmarły konieczne będzie jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;

-        nieruchomości- ponieważ w księdze wieczystej istnieją dane zmarłego;

-        oraz udziały w spółce z o.o.- dane zmarłego widnieją w KRS w tym przypadku również konieczne będzie stwierdzenie nabycia spadku.

Należy pamiętać, im szybciej zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe tym szybciej spadkobiercy uzyskają dostęp do środków wchodzących w skład majątku spadkodawcy. Brak postępowania spadkowego utrudnia regulację wielu czynności administracyjno-prawnych, w których figurował zmarły. Należy pamiętać, że akt zgonu nie jest wystarczający.

Tagi: , ,

Security Code: