Prawo do zachowku

Dziedziczenie spadku, wiąże się z poprawą naszą poprawą materialną. Ale co w sytuacji kiedy zostaliśmy pominięci w spadku przez spadkodawcę? W takich sytuacjach właśnie działa prawo do zachowku. Poniższy artykuł w skrócie wyjaśni na czym polega prawo do zachowku.

Prawo do zachowku-co to jest?

Zachowek jest to pewnego rodzaju ochrona interesów najbliższych osób spadkodawcy, którym zgodnie z prawem przysługuje roszczenie względem spadkobiorców powołanych do dziedziczenia o wypłatę określonej sumy pieniężnej, czyli tzw. zachowku. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy on do długów spadkowych. Każda osoba ma obowiązek pozostawienia po sobie części swojego majątku osobom najbliższym. W sytuacji, gdy osoby te zostaną pominięte w testamencie przez spadkodawcę maja prawo ubiegać się o zachowek od spadkobierców powołanych do dziedziczenia. Instytucja zachowku przede wszystkim zabezpiecza interesy osób najbliższych spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie.

Kto ma prawo do zachowku?

Osobami uprawnionymi do zachowku są:

  • zstępni, w tym dzieci oraz wnuki;

  • małżonek spadkodawcy;

  • rodzice testatora, w sytuacji gdy nie posiada on dzieci.

Każdej osobie, która została pominięta w testamencie, a jest ona uprawniona do dziedziczenia będzie się należał zachowek w wysokości połowy równowartości udziału spadkowego, jeśli dziedziczyłby z mocy ustawy. W sytuacji, gdy uprawnionymi do zachowku są osoby trwale niezdolne do pracy lub osoby niepełnoletnie wysokość zachowku będzie większa. Będzie ona równa 2/3 wartości udziałów, jakie otrzymałby dziedzicząc na mocy ustawy.

Brak prawa do zachowku.

Może się zdarzyć sytuacja, w której osoba uprawniona do zachowku zostanie pozbawionego tego prawa. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

  • osoby stały się niegodne dziedziczenia;

  • odrzuciły spadek;

  • zrzekły się swojego prawa do dziedziczenia;
  • gdy małżonek wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji;

  • osoby uprawnione zostały wydziedziczone przez spadkodawcę.

Każdy uprawniony ma okres 3 lat na ubieganie się o wypłacenia zachowku. W przypadku, gdy termin nie zostanie dotrzymany, roszczenie będzie bezpodstawne. Należy również pamiętać, że roszczenia o zachowek nie da się przywrócić, więc nie będzie żadnej możliwości jego przywrócenia jeśli termin zostanie przekroczony.

Tagi: , ,

Security Code: