Przedawnienie zachowku

Ze względu na to, że roszczenie o zachowek jest roszczeniem majątkowym po pewnym czasie wygasa. Jest to okres pięciu lat od momentu ogłoszenia testamentu. Należy pamiętać, że nie ma możliwości przywrócenia roszczenia, więc po upływie pięciu lat nie można domagać się zwrotu pieniędzy od spadkobierców.

Kiedy przedawni się zachowek

W sytuacji, gdy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu, ten okres jest taki sam, jest to pięć lat od chwili śmierci spadkodawcy.

W przypadku, gdy sporządzonych testamentów zostało kilka i pojawił się problem z ustaleniem, który z nich jest ważny, bieg przedawnienia prawa do zachowku ulega zawieszeniu, do czasu wyjaśnienia, który z testamentów jest prawidłowy i wywiera skutki prawne. Dopiero po ogłoszeniu testamentu liczy się okres pięciu lat do przedawnienia roszczenia prawa do zachowku.

W sytuacji, gdy zostało ogłoszonych kilka testamentów, a w każdym zostały powołane do dziedziczenia inne osoby, wtedy również bieg przedawnienia prawa do zachowku ustaje. W wyżej przedstawionej sytuacji, nie ma możliwości ustalenia wysokości zachowku, dlatego bieg przedawnienia ustaje.

Wydziedziczenie uprawnionego do zachowku

Spadkobierca może nie płacić zachowku, wtedy kiedy dowie się że osoba powołana do niego została wydziedziczona. Jednak wydziedziczenie to musi zostać zapisane w testamencie zmarłej osoby wraz z dokładnym podaniem przyczyny takiego działania. Istnieją sytuacje, w których krewni spadkodawcy nie będą mieli prawa do zachowku, dzieje się tak wtedy gdy:

  • osoba mająca prawo do zachowku działa sprzecznie z zasadami współżycia społecznego;
  • uprawniony nie wykonuje obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy;
  • uprawniony dokonał umyślnie przestępstwa względem testatora lub jego najbliższej rodziny.

Tagi: , ,

Security Code: